Bestyrelse

 

Formand:

Aase Hebsgaard Pedersen, Hyldevænget 22, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 8645 1845

Næstformand: 

 Tove Pedersen, Hviddingvej 9, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 6075 1757

Kasserer:  

Victor Ankerstjerne Hansen, Viborgvej 29 A, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 2122 4035

Medlemmer

Alice Sørensen, Th. Jensens Vej 1, Hammershøj, 8830 Tjele

      Tlf. 4225 3186

 Jørn Ørum, Bakkevej 11, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 8645 1750

Lis Laugesen Høegsvej 4B Hammershøj

Tlf. 22576876

Sanne Mengler Randersvej 7B Hammershøj

Tlf. 32193475

Suppleanter

Anne Marie Olesen, Høegsvej 33, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 8645 1554

Kirsten Andreasen Hyldemosevej 10 Hammershøj

Tlf. 86451305

Revisorer

Anders Nørgaard, Frederiksberg Bakke 2, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 4045 8602

Suppleant:

       Carl Jacobsen, Baunehøjvej 37, Hvidding, 8830 Tjele

Tlf. 8645 1353

Revisor:  

Henning Andersen, Hyldemosevej 9, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 8645 1323

Suppleant:  

     Bjarne Olsen, Høegsvej 38, Hammershøj, 8830 Tjele

Tlf. 8645 1097