Torvehallen

Aftale om benyttelse af Torvehallen træffes med Torben L. Pehrson, Møller Andersensvej 13, Hammershøj, tlf. 8645 1138

 

Til brugerne af Torvehallen.

Ordensregler gælder for brug af hallen:

  • Brugerne må ikke fremlåne/-leje.
  • Spar på varme, el og vand. Skru ned for varmen efter brug.
  • Ryd op og rengør stedet efter brug.
  • Hvis der beskadiges inventar eller bygningsdele, skal det meddeles til Torben Pehrson. Brugeren er erstatningsansvarlig.
  • Behandl stedet som dit eget.

 

Viborg Kommune har udpeget Torben Pehrson, som brugerkoordinator vedrørende Torvehallen, Jernbanegade 3, Hammershøj, 8830 Tjele.

Brugerkoordinatoren forestår således al udlån af stedet, og brugerne er ansvarlig i forhold til ham for anvendelse af  hallen.

Bruger der ikke følger reglerne for anvendelse af hallen, kan bortvises af brugerkoordiantor.

Teknisk Forvaltning forestår den udvendige og indvendige vedligeholdelse på bygningen.

Hvis brugerne bliver opmærksom på skader m.v. skal der rettes henvendelse til brugerkoordinatoren, der i nødvendigt omfang retter henvendelse til Teknisk Forvaltning.

Større arrangementer af pladsen udenfor Torvehallen skal tillades af Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning tlf. 8787 8787.